Saturday, 14 April 2018

Božanski

možeš prići Ti gdje hoćeš
Ljubav ako sjedište je i
Beskraj kad tuče odsvud
možeš prići
nije bitno ni gledište
Zar je bitno?
uzmi sjaj iz oka čijeg hoćeš
sve'dno
kap iz Mora
Ljubi
Zašto? To ne pitaj.

Letindor

No comments:

Post a Comment