Sunday, 8 April 2018

Danteova je Komedija

I počinje s paklom. Bokačo će reći: Božanstveno! U pakao se ide bez nade. Ima tu straha. Negdje već blizu pola života, kad i Hrist je razapet, Dante k’o grešnik luta paklom u šumi zatim i kroz čistilište, cilj je bez kraja dostići Raj. Sloboda u trima kraljevstvima dozvoljava pad i težak povratak, ipak, je moguć. Beatriča kad odlazi Dante luta šumom pakla kojom nije jasno sad šta je dobro, a šta zlo, što Duša je nekada dobro znala i pomagana sa Ljubavlju, sad je sama i pomračena. U paklu si smješten u jedan sloj, po grijehu koji prevladava u nekoj Duši. Čistilištem se pomjeramo do vrha u sami Centar Zemlje. Nebo se opet pojavljuje.

Zamagljeno je stanje sa svijetom. 

Dante kreće od najtežeg stanja u svom spisu, kraj nije kao u tragediji već na kraju nakon pakla kroz čistilište dolazi Raj i Duša među blaženima. Svako kraljevstvo više slojeva ima pakao devet, i najgori su izdajnici raznorazni, grijehom više se smanjuje krug, sem Raja svud je slojevito. Lakše ka težem i obratno. Sa očišćenjem Duša je spoznala opet to Jedno Apsolutno oblivena srećom. Je l’ moguć sada i ponovan pad? Čistilište je južni pol u obliku brda, za svaki slučaj pa, nek' se zna. Možda je Izlaz na Sjeveru.

Negdje u prvome krugu pakla je sreo Homera, Horacija, Odiseja, i Cezara, Papu zasluženo.  

Beatriča Danteova je Mudrost Boga i Ljubi je onaj ko ističe se nad mnoštvenim. Njeno mjesto je sami Raj. Ona Danteu šalje u pomoć i Vergilija, koji je Um u paklu i u čistilištu. Vergilije će reći Beatriče da je izašla iz Raja da bi mu pomogla, njemu koji sve ovo sanja. I petnaest godina piše te sne. Ionako je 20 godina u progonstvu. Šta da se radi! Betriče je umrla rano, u Duhu ipak je živjela.

Letindor

No comments:

Post a Comment