Saturday, 21 April 2018

Neke stare srbske i slovenske riječi

Употребљиве или још живе и несмарајуће старосрпске или старословенске ријечи блиске и руским, са Вуком и прије, са Доситејем, Његошем, итд.akи - kao, da
аман - pobogu, zaboga
анатема - prokletstvo
архитектон - neimar, zidar

бедствованије - nevolja
бесловесан - nesvjestan, nerazuman
бездејствије - nerad
бездјелица - besposlica, zlo
безмјесно - neumjesno
бешчислен - bezbrojan
бир - porez, namet
битије - biće, život
благовјестити - javiti dobru vijest
благовољење - prijateljsko raspoloženje
благован - mirisan
благочастив - pobožan, blage naravi
бољар - vlastelin
бољетица - bolest
бољше - više
боженствени - božanski
буквица - azbuka, alfabet, abeceda

вавијек - uvijek
владичествовати - vladati, gospodariti
велерјечје - pretjerivanje govorenjem
великолепан - veličanstven, prekrasan
венетски - mletački, venecijanski
вход - ulazak
вjерховнејши - vrhovni
вjерху - о
вjернејши - najvjerniji
вjертоград - bašta
вјетрењак - vjetropir
вилајет - mjesto, zemlja, zavičaj
високопочитајен - visokopoštovan
високоумије - umišljenost, oholost
вита - beta (grčko slovo)
вкус - ukus
вкушеније - jelo
вниманије - pažnja
внутрени - unutrašnji
во - u
во вијеки - uvijek
волна - talas, val
волновати се - kolebati se, talasati
возможан - mogućan
воображавати - zamišljati, uobražavati
вооружен - naoružan
во своја - kod kuće
воспитавати - vaspitavati
воспоминаније - sjećanje
вред - šteta
вредан - štetan, škodljiv
времен - privremen
все - sve
всегда - uvijek ili vazda
втори - drugi

гди нибуд - bilo gdje
глубок - dubok
год - godina, godište
гордељив - gord
граждански - građanski
грунт - zemlja kao imanje

даже - sve dok
движеније - kretanje, pokret
двојити - sumnjati
дејствивтелно - stvarno
дели - lud, mahnit
дивјачество - divljaštvo
добродетел - vrlina, krepost kao jakost ličnosti
доброхотан - dobar
доброхотство - naklonost, fino raspoloženje
дожд, дажд - kiša
доношеније - dostava
достојинство - dostojanstvo
дражајши - najdraži
древан - stari
древо - drvo
другда - katkad drugo
другољубан - prijateljski
думати - misliti, suditi
дурак - budala, luda
дурати - trajati

егзамен - ispit
еденски, едемски - rajski

житељ - stanovnik
житије - život, biografija kao književni oblik

закљученије - zaključak, završetak, kraj
закон - vjera
законо - zakonito
закосненије - zakašnjenje
заплетка - zaplet
здешни - ovdašnji
земаљац - zemljak
земни шар - planeta Zemlja
злобитељ - klevetnik
злонаравије - rđav karakter
злополучије - nesreća
злополучан - nesrećan
злословити - klevetati
злохотник - koji želi zlo
зреније - gledanje

ибо - jer
иждиватељ - izdavač
иждиваније - trošak, izdatak, izdanje
извет - izgovor
извиновљеније - opravdanje
извиновљавати се - izvinjavati se
изображен - naslikan
изображеније - slika
изображавати - slikati
изредан - savršen
икона - slika
именије - imanje
ини - drugi, ostali
иногда - ponekad
искуснејши - najvještiji
искушеније - iskušenje
испештрен - išaran
исполнити - ispuniti, izvršiti
исполњеније - ispunjenje, izvršenje
исправљеније - ispravka
испричати се - opravdati se
истолковати - protumačiti
источник - izvor
иступљеније - pogreška
ихже - njihov
ишча - tražeći
ишчислити - izbrojati

јега - njega, njegov
jeдиносушан - ravan kao jednak
jeдовит - otrovan
jeже - kada, ako
jej - njoj
jeja - sova
jeлински - grčki
jeстество - priroda
jeшче, јоште  - još
јуност, јуношество - mladost, omladina
jуноша - mladić

кабала - svađa, spletka, razdor
кадар - sposoban za nešto
какову ни буд - nekakvu
kaвалер - vitez
кадија - sudija
kaзаније - priča
kalaбалук - množina, zbrka
калпак - kapa, šešir
kaмара - soba
kaнон - crkveni zakon
kaрдаш - drug, prijatelj
kaрисиме - najdraži, najmiliji
kaстел / kaштел - zamak, tvrđava / v. tvrđava
kaчество - osobina
keлија - ćelija
кир - gospodin
k, ka - ko
koл, колми - koliko
koлeса - kola
комодан - komotan, ugodan
koнац - kraj, završetak
конт - grof, knez
koнфети - sitni kolači
koрабаљ, корабља - lađa
koraбљеник - putnik na lađi
koресподент - dopisnik
kраснејши - najljepši
kрасновидан - lijepog izgleda
краснорјечије - rječitost, govornička vještina
kreпост - jačina, snaga

лишити - uzeti ili ostaviti bez nečeg
луча - zraka, svjetlo

љубазник - prijatelj
љубезнејши - najljubazniji
љубезник -  ljubazan čovjek
љубезно - lijepo
љубимејши - voljeni
љубими - dragi, voljeni
љубознање - radoznalost
љубоистиност - istinoljublje
љубомудрије - filosofija
љубочестије - čežnja za ugledom
љубочитатељ - koji rado čita
љупконараван - mio, dobre ćudi

мастер - majstor, gospodin
метох - manastirsko imanje
мечтаније - mašta, sanjarenje
мештер - magistar, učitelj
Mинерва - Boginja mudrosti
минор - manji
мир - svijet
мирски - svjetovan
мњеније - mišljenje
мирјанин - koji nije sveštenik, svjetovnjak
митарство - lutanje i put čovjekove Duše nakon smrti
мјед - bankar
мниман - tobožnji
многообразан - mnogostruk
многочислен - mnogobrojan
множество - množina
молви - govorenja, vikanja
мор - pomor
мудрословити - mudro govorenje
мужество - podvig
муса - muza, boginja
муштулук - nagrada za dobru vijest

навалица - navaljivanje
награжденије - nagrada
надежда - nada
најпаче - naročito
наказаније - osuda, kazna
наказивати - osuđivati, kažnjavati
накана - namjera
наложеније - naredba
naložiti - zapovjediti
намјереније - namjera
намах - odmah
нарав - karakter
нараван - moralan
наравоученије - moralna pouka
наравоучителан - poučan
наречен - nazvan
нарицати - nazivati, kazivati
наслажденије - naslada, uživanje
наставити - učiti
началан - prvi, glavni
начало - početak
началство - prvenstvo
начертаније - nacrt, plan
начети - početi
нашпацирати - našetati se
невежа - neznalica
невежество - neznanje
невежествен - nestvaran
невозможан - nemoguć
невозможност - nemogućnost
недвижим - nepokretan
неже ли - nego li
неженат - neženjen
незабвен - nezaboravljen
незлобије - dobrota
неласно - teško
нелестан - iskren, čestit, čedan, bez prevare
неложан - istinit
немошт - nemoć, slabost
ненавидети - mrziti
неоскудан - dovoljan
неохота - neraspoloženje
неполезан - koristan
непоњатно - nepojmljivo
непоредак - nered
нерасудије - nerazboritost
нерадив - neradan
несогласје - nesaglasnost
несумњено - nesumnjivo
неудоб - neugodno
неусихајем - nepresušan
нечајан - neočekivan
нечај(а)но - iznenada
нешчастије - nesreća
нешчислим - nebrojen
нибуд - који
никогда - nikada
ниње - sad
ничеса - ničega
но - ali

обастати - opstati
oбештати - obećati
обида - uvreda, nepravda
обикновење - navika
обиталиште - stan, boravište
обичавати - navikavati
обличеније - oblikovanje
огњиште - mjesto gdje vatra gori
ogursuz / ugursuz - nesrećnik
одејаније - odijelo, odjeća
okончаније - kraj, završetak
октав - osmina
окупација нечим - zanimanje nečim
Омиров витез - Хомеров витез
oпоштенити - načiniti poštenim
опхожденије - ophođenje
оракулум - proroštvo
осијати - obasjati
oсмијавање - smješenje
остров - ostrvo
ответ - odgovor
отвештати - odgovoriti
отирати - brisati
oзлобити - učiniti zlo, naljutiti
ожидавати - očekivati

пасажир - putnik
пеније - pjevanje
персона - ličnost čovjeka
пештер / а - pećina
песна - pjesma
печал - tuga
питателан - hranljiv
питије - piće
пјат - tanjir
плотски - tjelesni
повијест - istorija, priča
погибел - opasnost, pogibao
поглавит - naročit
подвижан - vrijedan, pokretan
подобан - sličan
подобије - sličnost
поспешан - povoljan
позор - pažnja
покој - mir
покојан - spokojan, miran
покров - krov
полезан - koristan
Полонија - Poljska
получити - dobiti, postići
полза - korist
ползовати - koristiti
поњатан - razumljiv, pojmljiv
порто - pristanište
посланије - pismo
послушљив - poslušan
посмејаније - podsmjevanje
поспјешан - podesan
почитајем - poštovan
почитатељ - poštovalac
почитовати - poštovati
правда - istina, zaista
право - valjano
празнословити - uprazno govoriti
превикнути, превићи - navići se
представити - pokazati
представљеније - nekome prijedlog
предстатељ - predstavnik
предуспјевати - napredovati
презвитер - sveštenik
прејестествен - natprirodan
prelasan - zavodljiv
преластити - prevariti, nagovoriti
прелаштен - prevaren
прељубими - predragi
пренебрегнути - zanemariti
преније - rasprava
преподобан - sveti i pravedan
пресловит - slavan, čuven
престављеније - smrt
прежњи - prijašnji
прибитак - dobitak ili korist
пријатије - prispjeće
приклад - primjer
присмотрити - opaziti
причина - razlog
пришествије - dolazak
пролог - knjiga kratkih biografija svetaca
просвештен - prosvećen
просвештеније - prosvjećivanje, prosvjeta
противан - suprotan
прошедши - prošli
публичан - javan
пункт - tačka


Р ...

ревно - marljivo

словесни умом - koji se razumiju, svjesni
сојуз - savez

хотећи - htijući

чловек - čovjek
чрез - kroz


Letindor

No comments:

Post a Comment