Friday, 6 April 2018

Profesore

Oprostite
ovo pitat' i ja moram
jesu li u pravu kada
kažu nama 
da čitati treba sve
i vidjeh
da kultura vani mi plitka je
šarmom ide bez dubine
samo preko površine
atraktivnost stalno
nadmudrivanje je.

Kad mišljenjem mijenja svijet se
šta učiti
ako srcem ne prolazi
gurkanjem će i
napamet
zar je jači ko dozvoli sebi sve,
ooo, ne!
Ta vrijednost uma je li
u ljudima
produkt straha i s mudima
izvan srca da se vlada
sa prirodom tuđom, a
sa svojom ne. Ooo,
Slobode tu nema
ni Junaštva, ne!

Ja i to saznah
da od časa prvog dragi Profesore
kultura ne bješe plitka
k’o moderna
da dozvoli sebi sve. Ne!
Ne znam od tog šta učiti
ako svijet je već pametan.

Letindor

No comments:

Post a Comment